Strona główna O firmie Usługi Doświadczenie Dołącz do nas Kontakt

Testy systemów


TestBenefit oferuje kompleksowy model zapewnienia jakości testowanego oprogramowania poprzez analizę dokumentacji projektowej, przygotowanie strategii testów, ich pełną realizację oraz wiarygodną ocenę uzyskanych wyników. Przeprowadzamy testy zarówno u Klienta, jak i również w naszej siedzibie. Przygotowane środowiska testowe są jak najbardziej zbliżone do środowiska, w jakim będzie działało testowane oprogramowanie. Nasza oferta skierowana jest do firm zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania komputerowego jak również do instytucji nabywających, czy też wdrażających systemy informatyczne.

Oferta TestBenefit obejmuje realizację różnorodnych rodzajów testów w zależności od potrzeb klienta tj.:

  1. testy funkcjonalne, których celem jest sprawdzenie poprawności działania oraz zgodności z wymaganiami i procesami biznesowymi klienta, wszystkich funkcji testowanego systemu.
  2. testy akceptacyjne, których celem jest weryfikacja i formalne potwierdzenie zgodności testowanego systemu z zawartym wcześniej kontraktem pomiędzy dostawcą a odbiorcą oprogramowania.
  3. testy regresyjne, których celem jest sprawdzenie poprawności działania systemu po dokonaniu zmian w oprogramowaniu w wyniku np. poprawy błędów, dodaniu nowej funkcjonalności, zmiany środowiska (nowa wersja systemu operacyjnego, bazy danych), zmiany platformy sprzętowej.
  4. testy dokumentacji, których celem jest wykrycie niespójności, niezgodności w dokumentacji analitycznej, technicznej oraz użytkownika sporządzonej w ramach realizowanego projektu informatycznego.
  5. testy użyteczności, których celem jest weryfikacja interfejsu użytkownika w zakresie, przystępności, wygody, szybkości nauki korzystania z niego oraz zgodności z oczekiwaniami przyszłych użytkowników.
  6. testy wydajnościowe i obciążeniowe, których celem jest oszacowanie stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system poprzez kontrolowanie jego pracy przy wzrastającej ilości danych oraz liczby użytkowników.
  7. testy zgodności, których celem jest sprawdzenie poprawności działania systemu we współpracy z aplikacjami zewnętrznymi w zależności od ich wersji, dostawcy np. przeglądarki internetowe.
  8. testy baz danych, których celem jest weryfikacja spójności oraz poprawności wykonywanych operacji w bazie danych testowanego systemu.
  9. testy integracyjne, których celem jest kontrola poprawności współdziałania testowanego systemu z innymi, już istniejącymi i wykorzystywanymi systemami, ukierunkowana głównie na sprawdzaniu interfejsów działających pomiędzy nimi.
Nasze usługi
Testy systemów

Testowanie.